MTR | Pengestrømme Fra Finansieringsaktivitet

Sidste År:

-8.36B HKD