Gruppa Kompaniy

PIKK

394.00

Daglig Change:

1.40 0.36%

Årlig Change:

11.93%

Pris Dag År
Gruppa Kompaniy 394.00 1.40 0.36% 11.93%
Pris Dag År
MOEX 2982 28.46 0.96% 25.41%