Gruppa Kompaniy

PIKK

390.90

Daglig Change:

1.70 0.44%

Årlig Change:

12.39%


Pris Dag År
Gruppa Kompaniy 390.90 1.70 0.44% 12.39%
Pris Dag År
MOEX 2791 -8.25 -0.29% 18.28%